תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

291 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 291

291 / 306

חזרה לידיעה