תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

290 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 290

290 / 306

חזרה לידיעה