תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

29 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 29

29 / 306

חזרה לידיעה