תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

289 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 289

289 / 306

חזרה לידיעה