תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

288 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 288

288 / 306

חזרה לידיעה