תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

287 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 287

287 / 306

חזרה לידיעה