תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

285 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 285

285 / 306

חזרה לידיעה