תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

284 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 284

284 / 306

חזרה לידיעה