תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

283 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 283

283 / 306

חזרה לידיעה