תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

282 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 282

282 / 306

חזרה לידיעה