תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

280 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 280

280 / 306

חזרה לידיעה