תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

28 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 28

28 / 306

חזרה לידיעה