תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

279 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 279

279 / 306

חזרה לידיעה