תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

278 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 278

278 / 306

חזרה לידיעה