תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

277 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 277

277 / 306

חזרה לידיעה