תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

276 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 276

276 / 306

חזרה לידיעה