תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

275 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 275

275 / 306

חזרה לידיעה