תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

274 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 274

274 / 306

חזרה לידיעה