תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

273 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 273

273 / 306

חזרה לידיעה