תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

272 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 272

272 / 306

חזרה לידיעה