תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

270 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 270

270 / 306

חזרה לידיעה