תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

27 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 27

27 / 306

חזרה לידיעה