תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

269 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 269

269 / 306

חזרה לידיעה