תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

268 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 268

268 / 306

חזרה לידיעה