תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

267 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 267

267 / 306

חזרה לידיעה