תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

265 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 265

265 / 306

חזרה לידיעה