תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

264 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 264

264 / 306

חזרה לידיעה