תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

263 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 263

263 / 306

חזרה לידיעה