תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

262 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 262

262 / 306

חזרה לידיעה