תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

261 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 261

261 / 306

חזרה לידיעה