תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

260 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 260

260 / 306

חזרה לידיעה