תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

26 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 26

26 / 306

חזרה לידיעה