תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

259 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 259

259 / 306

חזרה לידיעה