תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

258 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 258

258 / 306

חזרה לידיעה