תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

257 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 257

257 / 306

חזרה לידיעה