תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

256 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 256

256 / 306

חזרה לידיעה