תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

255 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 255

255 / 306

חזרה לידיעה