תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

254 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 254

254 / 306

חזרה לידיעה