תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

253 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 253

253 / 306

חזרה לידיעה