תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

252 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 252

252 / 306

חזרה לידיעה