תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

251 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 251

251 / 306

חזרה לידיעה