תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

250 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 250

250 / 306

חזרה לידיעה