תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

25 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 25

25 / 306

חזרה לידיעה