תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

249 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 249

249 / 306

חזרה לידיעה