תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

248 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 248

248 / 306

חזרה לידיעה