תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

247 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 247

247 / 306

חזרה לידיעה