תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

246 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 246

246 / 306

חזרה לידיעה