תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

245 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 245

245 / 306

חזרה לידיעה