תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

244 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 244

244 / 306

חזרה לידיעה