תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

243 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 243

243 / 306

חזרה לידיעה